شناسه پست: 4849
بازدید: 370

بیمه‌های حمل و نقل و باربری به عنوان قدیمی‌ترین نوع بیمه در دنیا شناخته می‌شوند. این قراردادها شرکت‌های بیمه‌گر را متعهد می‌سازند که با بررسی دقیق ریسک و دریافت حق بیمه متناسب، زیان‌های وارده احتمالی در جریان حمل یک کالا را از نقطه‌ای به نقطه دیگر تحت پوشش قرار داده و خسارات مالی بیمه گزار را در این خصوص جبران نمایند. این بیمه‌ها بر اساس محدوده جغرافیایی حمل بار، به دو زیر گروه کلی داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. بدیهی است تمامی محموله‌هایی که به اشکال مختلف اعم از دریایی، هوائی، ریلی و جاده‌ای در داخل مرزهای کشور جا به جا می‌شوند توسط قراردادهای باربری داخلی و چنانچه تمام یا بخشی از این انتقال در خارج از محدوده جغرافیایی کشور صورت گیرد از طریق بیمه‌های باربری خارجی (صادراتی، وارداتی و ترانزیت) تحت پوشش قرار می‌گیرند. در بیمه‌نامه‌های حمل و نقل و باربری داخلی که بیشتر به منظور ترابری زمینی کالا در مسیرهای جاده‌ای و ریلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، خطرات تحت پوشش بیمه‌گر در ۲ دسته خطرات اصلی و خطرات اضافی قابل ارائه هستند.

خطرات و تعهدات اصلی بیمه باربری داخلی عبارتند از:

  • آتش‌سوزی محموله
  • تصادف، سقوط یا واژگونی وسیله نقلیه

تعهدات مازاد و اضافی هم شامل مواردی نظیر برخورد جسم خارجی به محموله یا وسیله نقلیه، پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی مورد بیمه همراه با وسیله نقلیه و همچنین تخلیه و بارگیری کالا می‌باشد.
اما قراردادهای بیمه باربری خارجی جزئیات بیشتری دارد و بر مبنای پوشش‌ها و تعهدات درخواستی بیمه‌گزار به ۴ گروه طبقه‌بندی می‌شود:

  • کلوز A
  • کلوز B
  • کلوز C
  • خسارت کلی Total Loss

در قراردادهای Total Loss (خسارت کلی) شرکت بیمه‌گر تنها در زمانی اقدام به جبران خسارت می‌کند که تمامی محموله بیمه‌شده از بین رفته باشد. از این رو در بازار تجاری روز دنیا این گروه از بیمه‌ها جایگاه خاصی نداشته و صرفاً به عنوان یک قرارداد تشریفاتی برای ترخیص کالا و عملیات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما هریک از کلوزهای سه گانه A و B و C به ترتیب شامل تعهدات و پوشش‌های کامل‌تری نسبت به کلوز قبلی خود می‌باشند که بر اساس نیاز بیمه‌گزار و شرایط بیمه‌نامه قابل ارائه است. لذا در مجمـوع می‌توان چنین نتیجه گرفت که در بیمه‌نامه‌های باربری صادره با کلوز A تمامی خطرات و ریسـک‌های موضوع قرارداد (به جز موارد استثنـائی که در آئین نامه بیمه مرکـزی به آن اشـاره شده) تحت پوشش شرکت بیمه‌گر قرار می‌گیرند.

امیرحسین کاظم – کارشناس بیمه‌های بازرگانی