Fieldset

  مشخصات بیمه گذار

 • مشخصات بیمه شده

 • مشخصات بیمه نامه مورد درخواست

 • پوشش های تکمیلی

 • استفاده کنندگان

  در صورت حیات بیمه شده

 • در صورت فوت بیمه شده

 • سوابق بیمه ای بیمه شده

 • سوابق پزشکی بیمه شده

 • مشتری گرامی در صورت پذیرش درخواست شما و تخصیص کد رهگیری(شناسه) بانکی و واریز اولین قسط حق بیمه به حساب بیمه آسیا به شماره 200200/24 نزد بانک ملت، از ساعت 24 روز واریز، بیمه نامه شما با استناد به فیش نقدی واریزی معتبر بوده و شما به خانواده بزرگ بیمه گزاران عمر بیمه آسیا خواهید پیوست.
 

Verification