بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی

در این بیمه‌ شخص عامل زیان متعهد به جبران خسارات وارد شده به دیگری می‌شود. این زیان ممکن است بر اثر عمل شخص مسئول یا اشخاص وابسته به او بوده و یا آن که ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت او باشد.

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان یکی از انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی است. در این بیمه پرداخت هزینه پزشکی، غرامت صدمه جسمانی، نقص عضو و فوت کارکنان بیمه گذار که در اثر حوادثی که در حین احداث پروژه‌های ساختمانی رخ می‌دهد، تحت پوشش قرار می‌گیرد. انواع دیگری از پروژه‌های ساختمانی شامل نماسازی، اجرای اسکلت، تخریب، تعمیرات و احداث سوله را نیز می‌توان در این بیمه تحت پوشش قرار داد.

همچنین علاوه بر کارکنان، مالک یا مالکان، صاحبان پروانه و پیمانکاران اصلی نیز تحت پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان قرار خواهند گرفت.

از نکات مثبت این بیمه نامه می‌توان به عدم نیاز به ثبت اسامی افراد تحت پوشش اشاره کرد.

تعهدات بیمه گر :

  1. میزان تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر بر اساس میزان مصوب دیه ماه‌های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود.
  2. حداقل تعهد قابل ارائه برای هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث این بیمه برای هر نفر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود. میزان حداکثر تعهد بر اساس نیاز مشتریان و بر اساس توافق با شرکت بیمه گر محاسبه خواهد شد.

تبصره : فرانشیز هزینه های پزشکی ، ۱۰% هر خسارت و حداقل ۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

  1. امکان صدور بیمه نامه انحصاری جهت پوشش هزینه‌های پزشکی حادثه وجود ندارد اما می‌توان بیمه نامه های انحصاری جهت ارائه پوشش‌های فوت و صدمات جسمانی دریافت کرد.
  2. تعداد تعهد یا ضرایب غرامت مربوط به فوت ،صدمات جسمانی و هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه می بایست یکسان در نظر گرفته شود. اما در صورت درخواست بیمه گذار مبنی بر عدم یکسان بودن آنها با توافق بیمه گر امکان پذیر خواهد بود .

مدت بیمه نامه :

مدت زمان بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در حالت عادی یکساله می‌باشد. در صورت عقد قرارداد برای مدت زمان کمتر از یک سال، حق بیمه از جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد و در صورت عقد قرارداد برای مدت زمان بیش از یکسال حق بیمه مازاد به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

فسخ بیمه نامه :

در صورتی که شرکت بیمه گر اقدام به فسخ بیمه نامه نماید، حق بیمه به صورت روز شمار و بر اساس نسبت مدت سپری شده به نسبت کل مدت اعتبار محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت حق بیمه مدت سپری شده بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر درباره بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان می‌توانید با شماره تلفن ۲۲۲۲۸۵۰۸ تماس گرفته و یا عدد ۵ را به شماره ۰۲۱۲۲۲۲۸۵۰۸ ارسال کنید.

مراحل صدور

مراحل صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

جهت صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان باید مراحل زیر طی شود:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه
  2. ارائه کپی از جواز ساختمانی به شرکت بیمه‌گر

نکته: در صورتی که به هر دلیلی امکان ارائه کپی جواز ساختمانی وجود نداشته باشد، بیمه‌گزار باید نسبت به ارائه متراژ صحیح زیربنا و تایید آن در ذیل فرم پیشنهاد اقدام نماید.

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر درباره بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان می‌توانید با شماره تلفن ۲۲۲۲۸۵۰۸ تماس گرفته و یا عدد ۵ را به شماره ۰۲۱۲۲۲۲۸۵۰۸ ارسال کنید.

دریافت خسارت

دریافت خسارت

بر اساس ماده ۱۵قانون بیمه، در صورتی که توافق خاصی درباره زمان اعلام خسارت میان بیمه گر و بیمه گذار صورت نگرفته باشد، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اطلاع، وقوع حادثه و خسارت حاصل را به بیمه گر اعلام نماید.

همچنین جهت دریافت خسارت، بیمه گذار باید مدارک زیر را در اختیار بیمه گر قرار دهد:

  1. فرم اعلام خسارت
  2. ارائه تصویر بیمه نامه و پیوست‌های آن (بیمه نامه مذکور باید در زمان وقوع حادثه معتبر باشد)
  3. ارائه اطلاعات مربوط به زیاندیده شامل تصویر کارت ملی و شناسنامه، شماره تلفن همراه و ثابت

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر درباره بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان می‌توانید با شماره تلفن ۲۲۲۲۸۵۰۸ تماس گرفته و یا عدد ۵ را به شماره ۰۲۱۲۲۲۲۸۵۰۸ ارسال کنید.