سفر و یا مسافرت به جابه جایی انسان از محلی به محل دیگر به منظور خاص مانند تفریح، کار و …. می‌گویند. سفر می‌تواند با و یا بدون وسیله نقلیه صورت گیرد. مسافرت هر چه قدر هم که کوتاه باشد، برای سلامتی انسان مفید است.

تصور کنید می‌خواهید به یک کشور خارجی سفر کنید. همه وسایل و نیاز های خود را آماده کرده اید. همه چیز آماده است اما استرس و نگرانی های ذهنی در شما وجود دارد و به این فکر می‌کنید که اگر اتفاقی بیافتد چی؟

از طرفی مطمئن نیستین که آیا بیمه مسافرتی لازم است یا خیر؟

با ما همراه باشید تا دلایل ضروری بودن بیمه مسافرتی را بررسی کنیم.

پوشش های بیمه مسافرتی

منظور از پوشش، خساراتی است که در صورت وقوع توسط شرکت بیمه حمایت خواهند شد.

هزینه های پزشکی: تمامی‌هزینه های پزشکی که در اثر بیماری و یا حوادث و صدمات انجام شوند، توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

هزینه های دندانپزشکی: در این مورد تنها هزینه های الزامی‌پرداخت می‌شود.

هزینه دارو: در صورت مفقود شدن داروهای مسافر و با شرط اینکه مصرف آن ها ضروری باشد، شرکت بیمه باید هزینه ارسال مجدد دارو ها را پرداخت کند

هزینه بازگشت: در صورتی که بنا به هر دلیلی مسافر می‌بایست بیش از ۱۰ روز در بیمارستان بررسی شود، شرکت بیمه موظف است تا هزینه بازگشت شخص مسافر و یک همراه را بپردازد.