در این اینفوگرافیک اصول هشت گانه بیمه از سایت بی بیم بر آن شده‌ایم تا با شما کاربران گرامی اصول هشت گانه بیمه را مرور بنمائیم. این هشت اصل را می‌توان اصول بنیادی صنعت بیمه دانست و کاملا واضح است که اگر این هشت اصل بیمه وجود نداشت هیچ گاه بیمه نامه‌ای صادر نمی‌شد.