در صنوف مختلف برخی از واژه ها و اصطلاحات وجود دارند تا افرادی که در آن حوزه مشغول به فعالیت هستند بتوانند با یک زبان مشترک با یکدیگر صحبت کند. این اصطلاحات و واژه ها ممکن است گاها در حرفه های مختلف وجود داشته باشد ولی دو تعریف و برداشت مجزا از آنها استنباط شود. از همین رو همواره توصیه می شود واژه و اصطلاحات مربوط به صنف خود را به طور کامل یاد بگیرند و بتوانند از آنها در جای درست استفاده نمایند.

صنعت بیمه نیز از مورد استثنا نیست و مجموعه ای از کلمات و اصطلاحات بیمه ای به عنوان زبانی واحد در آن تعریف شده است که از این اصطلاحات در قرارداد هایی که بین شرکت های بیمه یا افراد بیمه شونده منعقد می گردد استفاده می شود.

برای آشنایی بیشتر شما عزیزان سعی بر این شده است که در اینفوگرافیک اصطلاحات مهم بیمه ای به مهمترین کلمات و اصطلاحات بیمه ای بپردازیم.